diumenge, 27 de setembre de 2009

Caín i Abel

És molt agraït treballar amb els relats bíblics que sembla que tothom coneix però que realment mai no s'han llegit. I això passa especialment amb els relats dels orígens.

Un dia es pot començar la classe amb un senzill qüestionari inicial sobre el relat de Caín i Abel. En un paper hauran de respondre:
1. Qui són els pares de Caín i Abel?
2. Qui era el més gran dels dos germans?
3. A què es dedicava cadascun d'ells?
4. Quina és la causa de la discòrdia?
5. Què li diu Déu al germà enfadat?
6. Qui va matar a qui?
7. Què li diu Déu a l'assassí?

El recull serà sorprenent, us ho asseguro. Després es podrà llegir el text a Gn 4,1-16 i fer les explicacions de les qüestions més difícils:
- on es diu que l'ofrena de Caín no sigui tan bona com la d'Abel? El text no ho diu, però sí la interpretació tradicional, tant jueva com cristiana (p. ex. He 11,4). A mi m'agrada, però, destacar que el que Déu li demana a Caín és que accepti les arbitrarietats de la vida, perquè a la realitat no sempre fer bé les coses vol dir que tot anirà bé!
- el cinisme de Caín després de cometre l'assassinat: Que potser sóc el guardià del meu germà? Doncs, és clar que sí!
- la resposta de Déu, contundent i misericordiosa alhora, amb el senyal de Caín per a protegir-lo.

L'activitat final es pot fer a partir d'una obra d'art, el plafó que sobre el tema va fer Ghiberti al baptisteri de Florència, a les Portes del Paradís. Fou Miquelàngel qui els hi va donar aquest nom, i en elles s'hi representen 10 escenes de l'Antic Testament. A l'enllaç que teniu aquí al damunt podeu anar als diferents plafons i, dins de cadascun, a les escenes de què es componen. Us en poso dues del relat que treballem:
Els podem donar les 5 imatges que formen aquest plafó en desordre, fotocopiat en un full i a classe hauran de retallar-les i recompondre la història en l'orde correcte, amb una frase explicativa al costat de cada imatge.

Finalment, els mostrarem una reproducció del plafó sencer i la d'un altre artista on també s'explica el relat de forma historiada.Podeu trobar les imatges totes juntes al document següent. El primer full és per fotocopiar pels alumnes i el segon per mostrar les imatges al final de tot.
Exercici Caín i Abel                                                            

Ja veureu com es tracta d'una activitat força agradable i agraïda.

dissabte, 26 de setembre de 2009

L'aigua a la Bíblia

La Bíblia és plena de símbols. A classe en parlarem sovint i procurarem que l'alumnat s'adoni que els símbols són una constant en la comunicació humana, perquè és així com captem i expressem la realitat els éssers humans.

El llenguatge científic, que busca una comunicació precisa i deslligada d'interpretacions subjectives, no és l'únic ni el millor dels llenguatges, i sovint no ens és útil. Un exemple estupend d'això és la sèrie de televisió "The Big Bang Theory" (actualment l'emet antena.neox) en què uns joves físics expressen el món a través del llenguatge científic i això els dificulta per comprendre i relacionar-se amb la resta de persones.

Podem treballar els símbols a classe a través d'un símbol concret que es repeteixi sovint a la Bíblia, en el nostre cas es tractarà de l'aigua. Començarem per preguntar quantes escenes recorden en què l'aigua té un paper destacat a la Bíblia. Segur que en sortiran algunes, per poc que sàpiguen. Després podem anar donant pistes per fer que recordin alguna escena més, i finalment podem donar nosaltres la llista que volem treballar o podem fer que la busquin tot donant les cites bíbliques corresponents.

Jo utilitzo 6 escenes de l'Antic Testament i 6 més del Nou Testament, que són aquestes:

 - El diluvi (Gn 6-8)
- Moisès salvat de les aigües (Ex 2,1-10)
- El pas del mar Roig (Ex 14,15-31)
- L'aigua que brolla de la roca al desert (Ex 17,1-7)
- Jonàs és empassat per un gran peix (Jo 1,12-2,1)
- L'aigua per a les purificacions rituals (1Re 7,23-26)

- El baptisme de Jesús (Mt 3,1-17)
- Les noces de Canà (Jn 2,1-12)
- Jesús calma la tempesta (Lc 8,22-25)
- Jesús camina damunt l'aigua (Mt 14,22-33)
- Jesús i la samaritana (Jesús és l'aigua viva) (Jn 4,1-42)
- L'aigua i la sang brollen del costat obert de Jesús (Jn 19,31-37)

La manera de treballar el tema pot ser molt diversa, jo els faig dividir en 6 caselles les dues cares d'un full en blanc i han de dibuixar totes 12 escenes. Crec que els ajuda a pensar en cada episodi i a fer-ne una elaboració pròpia. Com sempre que han de dibuixar, caldrà tenir previst que una part de la classe tindrà grans reticències a fer-ho i potser caldrà ajudar-los (algú dibuixa a la pissarra, s'ensenyen imatges...), però sempre hi haurà qui tindrà tanta inventiva que ens deixarà sorpresos.

Vet aquí alguns exemples d'un alumne meu, l'Alberto Maturana.

 Teniu el document que he elaborat per treballar el tema on, després d'aquest exercici n'hi ha dos més. Al primer s'ha de relacionar frases bíbliques amb el seu sentit simbòlic; en el segon es treballa el sentit simbòlic del baptisme a partir de la cita de Rm 6,4.
Exercici L'aigua a la Bíblia                                                                   

Possibilitats per continuar treballant, ja ho veureu sobre la marxa, n'hi ha moltíssimes més.

diumenge, 6 de setembre de 2009

Trinitat

Paradigma de les paradoxes cristianes, el monoteisme expressat a través de la Trinitat.

A classe apareixerà ben aviat, de molt diverses maneres, a través de la confusió de l'alumnat sobre el tema. És interessant que expressin tot allò que han sentit a dir i que vegin les contradiccions entre les diferents versions que aniran sorgint: Jesús, el Pare, Maria, Josep, un únic Déu... i gairebé segur que no s'esmenta l'Esperit Sant.

Us proposo una manera de treballar la Trinitat a partir de les representacions plàstiques. Després d'una presentació-definició hauran de treballar amb el simbolisme que s'expressa en les diferents imatges.

Déu és Trinitat

Per als cristians Déu és Pare, és Fill i és Esperit Sant. No són tres déus sinó Déu en tres persones, que no es reparteixen la divinitat sinó que cadascuna de les tres és enterament Déu.

Damunt aquesta esquematització de la Trinitat del Greco cal pintar cada persona de la Trinitat d'un únic color. Aquest color haurà d'expressar el sentit simbòlic que creuen que l'autor li ha volgut donar a cadascuna. Tot seguit han d'explicar les raons de la seva tria.

L'exercici següent presenta diferents plasmacions de la Trinitat i hauran d'omplir una graella on es reculli la manera com cada imatge representa el Pare, el Fill i l'Esperit Sant i el sentit simbòlic que creuen que cada autor ha volgut destacar. Aquí podeu veure'n tres exemples, jo els en poso set.


Després n'hauran de dibuixar una, que pot ser inventada, recreada o copiada de les que ja han vist.

I per acabar, un exercici sobre la icona de la Trinitat de Rublev. Aquí el que han de fer és identificar els diferents elements descrits a l'explicació i completar l'esquema que hi ha al costat de la icona.

Aquí teniu el document sencer:
Exercici Déu és Trinitat                                                            


El tema seguirà essent estrany i incomprensible, però els exercicis hauran servit per a una reflexió sobre Déu. Això espero.
 
#analytics #final analytics